MOTORSERVICE


TJÄNSTER I SAMBAND MED MOTORSERVICE


SERVICELYFT

Upptagning och sjösättning. Servicelyft gäller om båten kommer sjövägen. Om båten väger ett ton eller mer tillkommer 210kr/ton med lyftet. 

1 395 kr

FUNKTIONSTEST

Vi ser över båten och dess funktioner samt startar upp och testkör motorn. Vi har sedan en dialog med er gällande eventuell åtgärd om vi uppmärksammade något avvikande i samband med funktiontestet

1 295 kr

BOTTENTVÄTT

Beräknas på båtens längd. Om båten skulle vara väldigt skitig (utöver normal påväxt) kan vi behöva använda mer material samt lägga mer tid, detta tillkommer då på priset.

110 kr/m

BATTERILADDNING

Vi laddar båtens batterier och utför belastningsprov på samtliga. Priset är per styck och beräknas på antal batterier båten har.

269 kr/st