MOTORSERVICE

Vanliga tilläggsarbeten

Servicelyft
1.545 kr + 225 kr/ton 
Batteritest samt laddning
285 kr/st 
Utökatfunktionstest
båt samt motor 1.475 kr
Bottentvätt 129 kr/m